Images

Nya Serviceavtal

Saltec kan idag informera att vi har knutit till oss flera kunder med Serviceavtal. Serviceavtalen omfattar både slamavvattningsmaskiner och polymeranläggningar.

New order for a Big Bag Handling system

Saltec has won a new contract for the delivery of a complete big bag system to a municipality in Sweden. The delivery includes a truss rack for big bag handling including electric hoists.

Ny leverans av Storsäckshantering

Saltec har vunnit ett nytt kontrakt avseende leverans av komplett storsäckssystem till en kommun i Sverige. Leveransen omfattar ett fackverks-stativ för storsäckshantering inklusive elektrisk telfer.

Nytt kontrakt – Polymerdosering

Saltec tackar för förtroendet för att få delta med vår kompetens och vårt kunnande inom optimering av polymerdoserings-system till ett stort projekt i Sverige. Saltec har tilldelats en order som innebär att vi kommer att leverera en komplett polymerdoserings anläggning inklusive avancerad styrning under 2020-Q4.