Tag: #service

New maintenance contracts

Saltec has recently signed several new maintenance contracts with municipal and industrial clients regarding annual service and maintenance of both sludge dewatering equipment and polymer dosing equipment.

Nya Serviceavtal

Saltec kan idag informera att vi har knutit till oss flera kunder med Serviceavtal. Serviceavtalen omfattar både slamavvattningsmaskiner och polymeranläggningar.