Author: webmaster

Merry Christmas – God Jul

Vi på Saltec önskar alla kunder en riktigt God Jul och vi tackar återigen ödmjukt för det förtroende ni ger oss.
All of us at Saltec wish all of you a very Merry Christmas, we humbly thank you for the trust you have given us.

New maintenance contracts

Saltec has recently signed several new maintenance contracts with municipal and industrial clients regarding annual service and maintenance of both sludge dewatering equipment and polymer dosing equipment.

Nya Serviceavtal

Saltec kan idag informera att vi har knutit till oss flera kunder med Serviceavtal. Serviceavtalen omfattar både slamavvattningsmaskiner och polymeranläggningar.

New order for a Big Bag Handling system

Saltec has won a new contract for the delivery of a complete big bag system to a municipality in Sweden. The delivery includes a truss rack for big bag handling including electric hoists.

Ny leverans av Storsäckshantering

Saltec har vunnit ett nytt kontrakt avseende leverans av komplett storsäckssystem till en kommun i Sverige. Leveransen omfattar ett fackverks-stativ för storsäckshantering inklusive elektrisk telfer.

New contract – Polymer dosing

Saltec thanks for the trust to participate with our expertise and our experience in optimizing polymer dosing systems for a large project in Sweden. Saltec has been awarded an order which means that we will deliver a complete polymer dosing plant including advanced control during 2020-Q4.

Nytt kontrakt – Polymerdosering

Saltec tackar för förtroendet för att få delta med vår kompetens och vårt kunnande inom optimering av polymerdoserings-system till ett stort projekt i Sverige. Saltec har tilldelats en order som innebär att vi kommer att leverera en komplett polymerdoserings anläggning inklusive avancerad styrning under 2020-Q4.