Sludge Dewatering Professionals

We specialize in sludge dewatering, sludge thickening and polymer dosing equipment. With the ambition to offer the best and most cost effective products to the right applications.

We specialize in sludge dewatering, sludge thickening and polymer equipment.

News

 • January 12, 2021

  Belt Thickeners for the international market

  Saltec recently signed a contract for two units of our new BT-series gravity belt thickeners. The machines has been already been shipped to their final destination.
  Read more
 • December 21, 2020

  Merry Christmas – God Jul

  Vi på Saltec önskar alla kunder en riktigt God Jul och vi tackar återigen ödmjukt för det förtroende ni ger oss. All of us at Saltec wish all of you a very Merry Christmas, we humbly thank you for the trust you have given us.
  Read more
 • November 25, 2020

  New maintenance contracts

  Saltec has recently signed several new maintenance contracts with municipal and industrial clients regarding annual service and maintenance of both sludge dewatering equipment and polymer dosing equipment.
  Read more
 • November 25, 2020

  Nya Serviceavtal

  Saltec kan idag informera att vi har knutit till oss flera kunder med Serviceavtal. Serviceavtalen omfattar både slamavvattningsmaskiner och polymeranläggningar.
  Read more
 • November 12, 2020

  Cri-Man – products and services from Saltec

  We offer our customers the best service, maintenance and availability of Cri-Man products. We reach the entire Scandinavian market.
  Read more
 • November 12, 2020

  Cri-Man – produkter och service från Saltec

  Vi erbjuder våra kunder den bästa servicen och tillgängligheten av Cri-Man produkter. Vi når ut till hela den Skandinaviska marknaden.
  Read more
 • November 5, 2020

  New order for a Big Bag Handling system

  Saltec has won a new contract for the delivery of a complete big bag system to a municipality in Sweden. The delivery includes a truss rack for big bag handling including electric hoists.
  Read more
 • November 5, 2020

  Ny leverans av Storsäckshantering

  Saltec har vunnit ett nytt kontrakt avseende leverans av komplett storsäckssystem till en kommun i Sverige. Leveransen omfattar ett fackverks-stativ för storsäckshantering inklusive elektrisk telfer.

  Read more
 • October 7, 2020

  New contract – Polymer dosing

  Saltec thanks for the trust to participate with our expertise and our experience in optimizing polymer dosing systems for a large project in Sweden. Saltec has been awarded an order which means that we will deliver a complete polymer dosing plant including advanced control during 2020-Q4.
  Read more
 • October 7, 2020

  Nytt kontrakt – Polymerdosering

  Saltec tackar för förtroendet för att få delta med vår kompetens och vårt kunnande inom optimering av polymerdoserings-system till ett stort projekt i Sverige. Saltec har tilldelats en order som innebär att vi kommer att leverera en komplett polymerdoserings anläggning inklusive avancerad styrning under 2020-Q4.

  Read more
 • September 14, 2020

  Next generation – Gravity Belt Thickener

  During the autumn, Saltec has won several new orders for gravity belt thickeners both for the domestic market as well as for our export market. We are happy for the trust from both our old and new customers. The machines are partly already delivered while the others follow their delivery schedule.
  Read more
 • September 14, 2020

  Ny generation Bandförtjockare

  Saltec har under hösten vunnit flera nya order på flera bandförtjockare både till den inhemska marknaden såväl som för vår exportmarknad. Vi är glada för förtroendet både från våra gamla och nya kunder. Maskinerna är delvis redan levererade medans övriga följer tidplan. 

  Read more

News

 • January 12, 2021

  Belt Thickeners for the international market

  Saltec recently signed a contract for two units of our new BT-series gravity belt thickeners. The machines has been already been shipped to their final destination.
  Read more
 • December 21, 2020

  Merry Christmas – God Jul

  Vi på Saltec önskar alla kunder en riktigt God Jul och vi tackar återigen ödmjukt för det förtroende ni ger oss. All of us at Saltec wish all of you a very Merry Christmas, we humbly thank you for the trust you have given us.
  Read more
 • November 25, 2020

  New maintenance contracts

  Saltec has recently signed several new maintenance contracts with municipal and industrial clients regarding annual service and maintenance of both sludge dewatering equipment and polymer dosing equipment.
  Read more
 • November 25, 2020

  Nya Serviceavtal

  Saltec kan idag informera att vi har knutit till oss flera kunder med Serviceavtal. Serviceavtalen omfattar både slamavvattningsmaskiner och polymeranläggningar.
  Read more
 • November 12, 2020

  Cri-Man – products and services from Saltec

  We offer our customers the best service, maintenance and availability of Cri-Man products. We reach the entire Scandinavian market.
  Read more
 • November 12, 2020

  Cri-Man – produkter och service från Saltec

  Vi erbjuder våra kunder den bästa servicen och tillgängligheten av Cri-Man produkter. Vi når ut till hela den Skandinaviska marknaden.
  Read more
 • November 5, 2020

  New order for a Big Bag Handling system

  Saltec has won a new contract for the delivery of a complete big bag system to a municipality in Sweden. The delivery includes a truss rack for big bag handling including electric hoists.
  Read more
 • November 5, 2020

  Ny leverans av Storsäckshantering

  Saltec har vunnit ett nytt kontrakt avseende leverans av komplett storsäckssystem till en kommun i Sverige. Leveransen omfattar ett fackverks-stativ för storsäckshantering inklusive elektrisk telfer.

  Read more
 • October 7, 2020

  New contract – Polymer dosing

  Saltec thanks for the trust to participate with our expertise and our experience in optimizing polymer dosing systems for a large project in Sweden. Saltec has been awarded an order which means that we will deliver a complete polymer dosing plant including advanced control during 2020-Q4.
  Read more
 • October 7, 2020

  Nytt kontrakt – Polymerdosering

  Saltec tackar för förtroendet för att få delta med vår kompetens och vårt kunnande inom optimering av polymerdoserings-system till ett stort projekt i Sverige. Saltec har tilldelats en order som innebär att vi kommer att leverera en komplett polymerdoserings anläggning inklusive avancerad styrning under 2020-Q4.

  Read more
 • September 14, 2020

  Next generation – Gravity Belt Thickener

  During the autumn, Saltec has won several new orders for gravity belt thickeners both for the domestic market as well as for our export market. We are happy for the trust from both our old and new customers. The machines are partly already delivered while the others follow their delivery schedule.
  Read more
 • September 14, 2020

  Ny generation Bandförtjockare

  Saltec har under hösten vunnit flera nya order på flera bandförtjockare både till den inhemska marknaden såväl som för vår exportmarknad. Vi är glada för förtroendet både från våra gamla och nya kunder. Maskinerna är delvis redan levererade medans övriga följer tidplan. 

  Read more

Contact us

Have any questions or need help finding the right solution? Please get in touch with us.